27/28 MAIG 2017

1r PREMI DE MÚSICA CIUTAT DE MATARÓ

Resultats 1r Premi de Música Ciutat de Mataró

RESULTATS MÚSICA DE CAMBRA

RESULTATS PIANO

Veure imatges

Horaris definitius audicions

HORARIS audicions piano

HORARIS audicions cambra

El premi és obert a tots els estudiants de música de totes les nacionalitats que el 31 de desembre de 2017 tinguin entre 8 i 25 anys.

Hi ha dos categories: PIANO i MÚSICA DE CAMBRA.

1r premi de música ciutat de mataró

 • En la Categoria de PIANO s’estableixen tres nivells:
 • De 8 a 12 anys (nivell C)
 • De 13 a 17 anys (nivell B)
 • De 18 a 22 anys (nivell A)
 • En la categoria de MÚSICA DE CAMBRA s’estableixen dos nivells:
 • Fins als 18 anys (nivell B)
 • Fins als 25 anys (nivell A)

 

CATEGORIA PIANO

NIVELL C (de 8 a 12 anys)  El programa a presentar consistirà en dues peces a lliure elecció pel concursant de diferents estils. Es valorarà el nivell de les obres presentades així com tocar de memòria. La durada màxima del programa serà de 10 minuts.

 • 1r premi:

-Una classe amb un membre del  tribunal, Alba Masafrets -1 Val de 100€ per gastar en material musical a Musical Mataró. -Diploma acreditatiu

 • 2n premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, Jordi Lalanza -1 val de 50€ per gastar en material musical. -Diploma acreditatiu

 • 3r premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, Alba Masafrets -1 val de 30€ per gastar en material musical.-Diploma acreditatiu

NIVELL B (de 13 a 17 anys) El programa a presentar consistirà en tres peces a lliure elecció pel concursant de diferents estils: 1 estudi i 2 obres. Es valorarà el nivell de les obres presentades així com tocar de memòria. La durada màxima del programa serà de 20 minuts.

 • 1r premi:

-Un concert compartit amb el grup guanyador de la categoria B de Cambra. -Una classe amb un membre del  tribunal, Néstor Calderer -1 val de 150€ per gastar en material musical. -Diploma acreditatiu

 • 2n premi:

-Una classe amb un membre del tribunal. Néstor Calderer -1 val de 100€ per gastar en material musical a Casa Beethove (Barcelona)-Diploma acreditatiu

 • 3r premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, Jordi Lalanza -1 val de 50€ per gastar en material musical. -Diploma acreditatiu

NIVELL A ( de 18 a 22 anys)  El programa a presentar consistirà en tres peces a lliure elecció pel concursant de diferents estils: 1 estudi i 2 obres. Es valorarà el nivell de les obres presentades així com l’originalitat del repertori i tocar de memòria. La durada màxima del programa serà de 25 minuts

 • 1r premi “Memorial Josep Canals”:

-Dos concerts. -Una classe amb un membre del  tribunal, Xavier Barbeta -1 val de 200€ per gastar en material musical. -Diploma acreditatiu

 • 2n premi:

-Una classe amb un membre del tribunal Maria Teresa Sierra -1 val de 150€ per gastar en material musical. -Diploma acreditatiu

 • 3r premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, Jordi Lalanza -1 val de 100€ per gastar en material musical. -Diploma acreditati

 

CATEGORIA MÚSICA DE CAMBRA

NIVELL B (fins a 18 anys)  El programa a presentar consistirà en dues peces a lliure elecció pel concursant, de diferents estils. Es valorarà el nivell de les obres presentades. La durada màxima del programa serà de 15 minuts.

 • 1r premi:

-Un concert compartit amb la persona guanyadora de la categoria B de Piano. -Una classe amb un membre del  tribunal, Carlos Bosch -1 val de 200€ per gastar en material musicala KB Musics(Mataró) -Diploma acreditatiu

 • 2n premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, Alba Masafrets -1 val de 100€ per gastar en material musical. -Diploma acreditatiu

NIVELL A (fins a 25 anys) El programa a presentar consistirà en tres peces a lliure elecció pels concursants de diferents estils. Es valorarà el nivell de les obres presentades així com l’originalitat del repertori. La durada màxima del programa serà de 20 minuts

 • 1r premi:

-Dos concerts. -Una classe amb un membre del  tribunal, Jordi Lalanza -1 val de 300€ per gastar en material musical. -Diploma acreditatiu

 • 2n premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, Susanna Crespo -1 val de 150€ per gastar en material musical. -Diploma acreditatiu

 

PREMIS ESPECIALS

 • Premi especial “Leonid Sintsev” a la millor interpretació d’una peça de F. Chopin – 1 val de 100€ per gastar en material musical a Casa Beethoven (Barcelona). PER LA CATEGORIA DE PIANO
 • Premi especial “Moisés Bertran” a la millor interpretació d’una peça d’un compositor català nascut després del 195  – 1 val de 100€ per gastar en material musical. PER LES CATEGORIES DE PIANO I MÚSICA DE CAMBRA
 • Premi especial “Pilar Adan” a la millor interpretació d’una peça vocal cantada  – 1 val de 50€ per gastar en material musical. PER LA CATEGORIA DE  MÚSICA DE CAMBRA

 

1r PREMI CIUTAT DE MATARÓ

 El I Premi de Música Ciutat de Mataró té com a finalitat proporcionar un espai als estudiants de música per desenvolupar i millorar les seves qualitats artístiques. Per aquest fet es faran una sèrie d’accions en l’àmbit pedagògic: Valoració formativa per part dels membres del tribunal a tots aquells participants que ho desitgin independentment del resultat obtingut. Tots els guanyadors tindran una classe amb algun membre del tribunal.Els premiats obtindran vals per comprar material educatiu. Als guanyadors de les categories A i B se’ls proporcionarà sales de concert per posar en pràctica el seu art comunicatiu. Possibilitat de canvi d’impressions amb tots els implicats (concursants, organitzadors i jurat) en un petit refrigeri després de la deliberació. Aquest premi vol ser pioner i emmarcar-se dins una etapa més  de la formació de tot futur músic ajudant-lo a tenir una vivència enriquidora del fet de fer música i que obri el seu esperit cap al fet de gaudir i compartir el seu art musical.

JURAT CATEGORIA PIANO

Sr. Xavier Barbeta, (President)pianista – professor a l’ESMUC.

Sr. Jordi Lalanza (Secretari), compositor, pianista i director d’orquestra – coordinador pedagògic de l’aula de música Masafrets

Sra. Mª Teresa Sierra, pianista – concertista

Sr. Néstor Calderer, pianista – professor a Trèmolo

Sra. Alba Masafrets, pianista -cap d’estudis de l’aula de Música Masafrets

JURAT CATEGORIA MÚSICA DE CAMBRA

 Sra. Alba Masafrets, pianista (presidenta) -cap d’estudis de l’aula de Música Masafrets

Sr. Jordi Lalanza (Secretari), compositor, pianista i director d’orquestra – coordinador pedagògic de l’aula de música Masafrets

Sra. Susanna Crespo, cantant. Concertista

Sr. Carlos Bosch, trompeta. Orquestra de Cambra de Granollers.

INSCRIPCIONS

Haureu de lliurar  la butllleta a la secretaria de L’Aula de Música Masafrets degudament emplenada, per correu postal o mitjançant correu electrònic, juntament amb el resguard bancari de pagament, abans  de  les 20 hores del divendres 12 de  maig del 2017.

Full d’inscripció piano

Full d’inscripció música de cambra

El pagament l’heu de fer mitjançant ingrés bancari o transferència especificant el nom de l’inscrit i PIANO o CAMBRA   al núm. de compte:  IBAN ES21 0049-5329-62-2116238599     Entitat: BANCO SANTANDER           Titular: Aula de Música Masafrets

PREUS D’INSCRIPCIÓ:

CATEGORIA DE PIANO

 1. Nivell C: 10€  ( gratuïtes les 10 primeres inscripcions que es facin PRESENCIALMENT a la botiga: Musical Mataró c/Sant benet, 41  08302 MATARÓ tel: 931433857
 2. Nivell B: 15€
 3. Nivell A: 25€
 • Al fer l’ingrés cal especificar el nom de La persona inscrita i PIANO . Aquesta informació només serà utilitzada per la base de dades del Premi de Música Ciutat de Mataró.

CATEGORIA DE MÚSICA DE CAMBRA

 1. Nivell B: 25€ (per grup)
 2. Nivell A: 40€ (per grup)
 • Al fer l’ingrés cal especificar el nom del solista o del representant del grup de cambra que fa l’ingrés i CAMBRA . Aquesta informació només serà utilitzada per la base de dades del Premi de Música Ciutat de Mataró.

 

HORARI

Per la categoria de música de cambra: dissabte dia 27 de maig a les 10h

Per la categoria de piano: diumenge dia 28 de maig a les 10h

Lloc: Auditori de l’Aula de Música Masafrets: c/Arnau Palau,3 – Mataró

Nota: L’organització es reserva el dret de modificar els horaris en funció del número d’inscrits. Es publicaran els horaris la setmana del 15 al 19 de maig a: http://www.aulamasafrets.com/1er-premi-de-musica-ciutat-de-mataro/

 

NORMES

 1. En el moment de la seva actuació els intèrprets entregaran dues còpies de les peces a interpretar així com mostraran el seu DNI.
 2. Els concursants no podran participar si no han complert tots els requisits d’inscripció o incompleixen alguna norma de les bases.
 3. Els concursants que no estiguin presents en el moment de les acreditacions (a les 9:45h del dia 27 de maig per la categoria de MÚSICA DE CAMBRA i a les 9:45h del dia 28 de maig per la categoria de PIANO) quedaran eliminats.
 4. Totes les proves seran públiques.
 5. El jurat es reserva la facultat de declarar desert el primer premi i, si ho considera oportú, també de declarar premis ex-aequo.
 6. L’organització del premi es reserva el dret de realitzar enregistraments i fotografies així com de fer-les servir posteriorment amb fins divulgatius.
 7. L’acceptació del premi implica la participació en les activitats que d’elles se’n derivin.
 8. Els guanyadors d’una categoria no es podran tornar a presentar.
 9. El jurat tindrà la facultat d’interrompre les actuacions de les proves de la fase de selecció si ho considera oportú.
 10. Un membre del tribunal no podrà votar si algun participant és estudiant seu o ha estudiat amb ell( es farà pública aquesta situació en el moment de donar els resultats, si s’escau).
 11. Les decisions del jurat seran inapel·lables.
 12. L’organització es reserva el dret de modificar els professors que facin la classe, en funció dels guanyadors.
 13. Els resultats de les proves de la categoria de MÚSICA DE CAMBRA es publicaran a la pàgina web aulamasafrets.com el dia 27 de maig
 14. Els resultats de les proves de la categoria de PIANO es diran el dia 28 de maig i, L’entrega de premis de totes dues categories es farà el dia 28 de maig
 15. La inscripció al premi pressuposa l’acceptació d’aquestes normes. Qualsevol qüestió no prevista serà resolta de comú acord pel comitè organitzador.

Bases en pdf: Bases 1r Premi de Música Ciutat de Mataró

Tríptic: tríptic 1r Premi de música Ciutat de Mataró

Cartell: cartell

Veure imatges

tots els logos web