RESULTATS DEL IV PREMI DE MÚSICA CIUTAT DE MATARÓRESULTATS IV EDICIÓ

Veure imatges

El premi està obert a tots els estudiants de música de totes les nacionalitats que el 31 de desembre de 2020 tinguin entre 8 i 25 anys.

Hi ha tres categories: PIANO, MÚSICA DE CAMBRA i CANT.

 • En la Categoria de PIANO s’estableixen tres nivells:
 • De 8 a 12 anys (nivell C)
 • De 13 a 17 anys (nivell B)
 • De 18 a 22 anys (nivell A)
 • En la categoria de MÚSICA DE CAMBRA s’estableixen dos nivells:
 • Fins als 18 anys (nivell B)
 • Fins als 25 anys (nivell A)

Nota: edat mitjana de tots els integrants de la formació

 • En la Categoria de CANT s’estableix un nivell:
 • De 18 a 22 anys (Nivell A

Horaris de les actuacions: HORARIS IV PREMI

Normes a causa del covid-19NORMES a causa del COVID19

 

CATEGORIA PIANO

NIVELL C (de 8 a 12 anys)

El programa a presentar consistirà en dues peces a lliure elecció pel concursant de diferents estils. Es valorarà el nivell de les obres presentades així com tocar de memòria. La duració màxima del programa serà de 10 minuts.

 • 1r premi:

-Una classe amb un membre del  tribunal, prof. Jordi Lalanza

-1 Val de 100€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 • 2n premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, prof. Xavier Barbeta

-1 val de 50€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 • 3r premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, prof. Mª Teresa Sierra

-1 val de 30€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

NIVELL B (de 13 a 17 anys)

El programa a presentar consistirà en tres peces a lliure elecció pel concursant de diferents estils: 1 estudi i 2 obres. Es valorarà el nivell de les obres presentades així com tocar de memòria. La duració màxima del programa serà de 20 minuts

 • 1r premi “memorial Josep Canals”:

-Un concert compartit amb el grup guanyador de la categoria B de Cambra o Cat A de Cant

-Una classe amb un membre del  tribunal, prof. Jordi Lalanza

-1 val de 150€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 • 2n premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, prof .Mª Teresa Sierra

-1 val de 100€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 • 3r premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, prof. Jordi Lalanza

-1 val de 50€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

NIVELL A ( de 18 a 22 anys)

El programa a presentar consistirà en tres peces a lliure elecció pel concursant de diferents estils: 1 estudi i 2 obres. Es valorarà el nivell de les obres presentades així com l’originalitat del repertori i tocar de memòria. La duració màxima del programa serà de 25 minuts

 • 1r premi :

-Un concert (remunerat segons taquilla)

-Una classe amb un membre del  tribunal, prof. Xavier Barbeta

-1 val de 200€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 • 2n premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, prof. Jordi Lalanza

-1 val de 150€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 • 3r premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, prof. Jordi Lalanza

-1 val de 100€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

CATEGORIA MÚSICA DE CAMBRA

NIVELL B (fins a 18 anys)

El programa a presentar consistirà en dues peces a lliure elecció pel concursant, de diferents estils. Es valorarà el nivell de les obres presentades. La duració màxima del programa serà de 15 minuts.

 • 1r premi:

-Un concert (remunerat segons taquilla) compartit amb la persona guanyadora de la categoria B de Piano o Cat A de Cant

-Una classe amb un membre del  tribunal, prof. Jordi Lalanza

-1 val de 150€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 • 2n premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, prof. A determinar

-1 val de 100€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

NIVELL A (fins a 25 anys)

El programa a presentar consistirà en tres peces a lliure elecció pels concursants de diferents estils. Es valorarà el nivell de les obres presentades així com l’originalitat del repertori. La duració màxima del programa serà de 20 minuts

 • 1r premi:

-Un concert (remunerat segons taquilla)

-Una classe amb un membre del  tribunal, prof. Jordi Lalanza

-1 val de 250€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 • 2n premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, prof. A determinar

-1 val de 150€ per gastar

-Diploma acreditatiu

CATEGORIA CANT

NIVELL A ( de 18 a 22 anys)

El programa a presentar consistirà en quatre peces a lliure elecció pels concursants de diferents estils. Es valorarà el nivell de les obres presentades així com l’originalitat del repertori i l’ús de diferents idiomes. La duració màxima del programa serà de 20 minuts.

 • 1r premi Amadeu Casanovas:

-Un concert (remunerat segons taquilla)

-Una classe amb un membre del tribunal

-1 val de 200€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 • 2n premi:

-Un concert pedagògic (a una escola)

-Una classe amb un membre del tribunal

-1 val de 150€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 PREMIS ESPECIALS

 • Premi especial “Leonid Sintsev ” a la millor interpretació d’una peça de F. Chopin -1 val de 100€ per gastar en material musical. Categoria Piano
 • Premi especial “ Pilar Adan” a la millor interpretació d’una peça vocal catalana – 1 val de 50€ per gastar en material musical

 

4t PREMI CIUTAT DE MATARÓ

 El III Premi de Música Ciutat de Mataró té com a finalitat proporcionar un espai als estudiants de música per desenvolupar i millorar les seves qualitats artístiques. Per aquest fet es faran una sèrie d’accions en l’àmbit pedagògic:

Valoració formativa per part dels membres del tribunal a tots aquells participants que ho desitgin independentment del resultat obtingut.

Tots els guanyadors tindran una classe amb algun membre del tribunal.

Els premiats obtindran vals per comprar material educatiu.

Als guanyadors de les categories A i B se’ls proporcionarà sales de concert per posar en pràctica el seu art comunicatiu.

Possibilitat de canvi d’impressions amb tots els implicats (concursants, organitzadors i jurat) en un petit refrigeri després de la deliberació.

Aquest premi vol ser pioner i emmarcar-se dins una etapa més  de la formació de tot futur músic ajudant-lo a tenir una vivència enriquidora del fet de fer música i que obri el seu esperit cap al fet de gaudir i compartir el seu art musical.

JURAT CATEGORIA PIANO

Sr. Xavier Barbeta, pianista (ESMUC i OBC) – President –

Sr. Jordi Lalanza, compositor, pianista i director d’orquestra (Masafrets, UB-ESMUC)

Sra. Mª Teresa Sierra, pianista (Univ. de San Diego – EUA)

JURAT CATEGORIA MÚSICA DE CAMBRA

Sr. Jordi Lalanza (President), compositor, pianista i director d’orquestra – coordinador pedagògic

de l’aula de música Masafrets i professor convidat al Màster en Art a ESMUC/UB

Pepita Masafrets, Directora de l’escola de música Masafrets, professora de conjunts de guitarres i guitarrista a Masafrets

Sra. Lucia Bérešová (Ph.D) directora titular de diversos cors nacionals i europeus i directora d’orquestra actuant per diferents sales europees.

JURAT CATEGORIA CANT

Sr. Jordi Lalanza (President), compositor, pianista i director d’orquestra – coordinador pedagògic

de l’aula de música Masafrets i professor convidat al Màster en Art a ESMUC/UB

Sr. Joan Martínez, cantant – concertista

Sra. Susanna Crespo, cantant – Concertista

INSCRIPCIONS

 Es farà mitjançant la butlleta de inscripció que trobareu al següent link:

Full Inscripció Piano

Full inscripció Cambra

Full d’inscripcio CANT

L’haureu de lliurar a la secretaria de L’Aula de Música Masafrets degudament emplenada o mitjançant correu electrònic a [email protected] , juntament amb el resguard bancari de pagament, abans  de  les 20 hores del divendres 3 de JULIOL del 2020.

El pagament l’heu de fer mitjançant ingrés bancari o transferència al núm. de compte:

IBAN ES21 0049-5329-62-2116238599 Entitat: BANCO SANTANDER Titular: Aula de Música Masafrets

PREUS D’INSCRIPCIÓ:

CATEGORIA DE PIANO

 1. Nivell C: 10€
 2. Nivell B: 20€
 3. Nivell A: 30€
 • Al fer l’ingrés cal especificar el nom de la persona inscrita i PIANO . Aquesta informació només serà utilitzada per la base de dades del Premi de Música Ciutat de Mataró.

CATEGORIA DE MÚSICA DE CAMBRA

 1. Nivell B: 40€ (per grup)
 2. Nivell A: 50€ (per grup)
 • Al fer l’ingrés cal especificar el nom del solista o del representant del grup de cambra que fa l’ingrés i CAMBRA . Aquesta informació només serà utilitzada per la base de dades del Premi de Música Ciutat de Mataró.

CATEGORIA DE CANT

 1. Nivell A: 30€
 • Al fer l’ingrés cal especificar el nom de la persona inscrita i CANT . Aquesta informació només serà utilitzada per la base de dades del Premi de Música Ciutat de Mataró.

HORARIS

Per la categoria de música de cambra: diumenge dia 12 de juliol a les 10h

Per la categoria de piano: dissabte dia 11 de juliol a les 10h

Per la categoria de Cant: dissabte dia 11 de juliol a les 17h

Lloc: Auditori de l’Aula de Música Masafrets: c/Arnau Palau,3 – Mataró

Nota: L’organització es reserva el dret de modificar els horaris en funció del número d’inscrits. Es publicaran els horaris detallats durant la setmana del 6 al 10 de juliol a: http://www.aulamasafrets.com/2020-4t-premi-de…ciutat-de-mataro/

NORMES

 Els concursants no podran participar si no han complert tots els requisits d’inscripció o incompleixen alguna norma de les bases.

 1. En el moment de la seva actuació els intèrprets entregaran 1 còpia de les peces a interpretar així com mostraran el seu DNI.
 2. Totes les proves seran públiques.*
 3. El jurat es reserva la facultat de declarar desert el primer premi i, si ho considera oportú, també de declarar premis ex-aequo.
 4. L’organització del premi es reserva el dret de realitzar enregistraments i fotografies així com de fer-les servir posteriorment amb fins divulgatius.
 5. L’acceptació del premi implica la participació en les activitats que d’elles se’n derivin.
 6. Els guanyadors d’una categoria no es podran tornar a presentar.
 7. El jurat tindrà la facultat d’interrompre les actuacions de les proves si ho considera oportú.
 8. Un membre del tribunal no podrà votar si algun participant és estudiant seu o ha estudiat amb ell (es farà pública aquesta situació en el moment de donar els resultats, si s’escau).
 9. Les decisions del jurat seran inapel·lables.
 10. L’organització es reserva el dret de modificar els professors que facin la classe, en funció dels guanyadors i del calendari.
 11. L’entrega de premis de totes tres categories es farà el dia 12 de juliol*
 12. Cal portar el val de compra així com el DNI per obtenir el material educatiu musical a les diferents botigues.
 13. Hi ha de termini fins el 30 d’octubre de 2010 per fer efectives les compres del material educatiu.
 14. Hi ha de termini un curs acadèmic per impartir les classes (curs 2020/21)
 15. Els concerts dels guanyadors seran remunerats segons un % de la taquilla.
 16. La inscripció al premi pressuposa l’acceptació d’aquestes normes. Qualsevol qüestió no prevista serà resolta de comú acord pel comitè organitzador.

 *Degut al Covid19 es limitarà l’aforament de la sala segons les normatives sanitàries del moment i es valorarà com es farà l’acte d’entrega dels premis.

 Aquí us podeu baixar el tríptic: triptic Premi 2020