1 de febrer de 2020
Participació dels alumnes de corda fregada a Accordatura amb Alba Roca celebrat a ESMUC