Audicions de final de segon trimestre dels alumnes adults de l’escola.
Març 2016