Benjamin Britten i la música dels 40

Imatges del concert del 24 de maig de 2014 al Foment