Durant aquest curs en Roger, l’Oliver, en David, la Luna, l’Aran, en Jonathan, en Marc, la Martina i la Eva, han fet el seu Concert Solista