Guanyadors III Premi de Música Ciutat de Mataró

CATEGORIA A PIANO
 1. Carlos Bujosa
 2. Clara Santacana i Aida saco (premi ex aequo)
 3. Nina Muñoz
CATEGORIA C PIANO
 1. Gillian Panebianco
 CATEGORIA A CAMBRA
 1. Quartet Toldrà
 2. Duo Saxo i piano
 CATEGORIA B CAMBRA
 1. Trio D3

El premi està obert a tots els estudiants de música de totes les nacionalitats que el 31 de desembre de 2019 tinguin entre 8 i 25 anys.

 • Hi ha dues categories: PIANO i MÚSICA DE CAMBRA.
 • En la Categoria de PIANO s’estableixen tres nivells:
 • De 8 a 12 anys (nivell C)
 • De 13 a 17 anys (nivell B)
 • De 18 a 22 anys (nivell A)
 • En la categoria de MÚSICA DE CAMBRA s’estableixen dos nivells:
 • Fins als 18 anys (nivell B)
 • Fins als 25 anys (nivell A)

Nota: edat mitjana de tots els integrants de la formació

 

CATEGORIA PIANO

 NIVELL C (de 8 a 12 anys)

El programa a presentar consistirà en dues peces a lliure elecció pel concursant de diferents estils. Es valorarà el nivell de les obres presentades així com tocar de memòria. La duració màxima del programa serà de 10 minuts.

 • 1r premi:

-Una classe amb un membre del  tribunal, prof. Xavier Barbeta

-1 Val de 100€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 • 2n premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, prof. Maria Teresa Sierra

-1 val de 50€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 • 3r premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, prof.Jordi Lalanza

-1 val de 30€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

NIVELL B (de 13 a 17 anys)

El programa a presentar consistirà en tres peces a lliure elecció pel concursant de diferents estils: 1 estudi i 2 obres. Es valorarà el nivell de les obres presentades així com tocar de memòria. La duració màxima del programa serà de 20 minuts.

 • 1r premi:

-Un concert compartit amb el grup guanyador de la categoria B de Cambra

-Una classe amb un membre del  tribunal, prof. Maria Teresa Sierra

-1 val de 150€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 • 2n premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, prof .Nestor Calderer

-1 val de 100€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 • 3r premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, prof. Jordi Lalanza

-1 val de 50€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

NIVELL A ( de 18 a 22 anys)

El programa a presentar consistirà en tres peces a lliure elecció pel concursant de diferents estils: 1 estudi i 2 obres. Es valorarà el nivell de les obres presentades així com l’originalitat del repertori i tocar de memòria. La duració màxima del programa serà de 25 minuts

 • 1r premi (memorial Josep Canals):

-Un concert (remunerat segons taquilla)

-Una classe amb un membre del  tribunal, prof. Xavier Barbeta

-1 val de 200€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 • 2n premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, prof. Jordi Lalanza

-1 val de 150€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 • 3r premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, prof. Jordi Lalanza

-1 val de 100€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 

CATEGORIA MÚSICA DE CAMBRA

NIVELL B (fins a 18 anys)

El programa a presentar consistirà en dues peces a lliure elecció pel concursant, de diferents estils. Es valorarà el nivell de les obres presentades. La duració màxima del programa serà de 15 minuts.

 • 1r premi:

-Un concert (remunerat segons taquilla) compartit amb la persona guanyadora de la categoria B de Piano

-Una classe amb un membre del  tribunal, prof. Jordi Lalanza

-1 val de 200€ per gastar en material musical a KBMúsics

-Diploma acreditatiu

 • 2n premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, prof. A determinar

-1 val de 100€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

NIVELL A (fins a 25 anys)

El programa a presentar consistirà en tres peces a lliure elecció pels concursants de diferents estils. Es valorarà el nivell de les obres presentades així com l’originalitat del repertori. La duració màxima del programa serà de 20 minuts

 • 1r premi:

-Un concert (remunerat segons taquilla)

-Una classe amb un membre del  tribunal, prof. Jordi Lalanza

-1 val de 300€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 • 2n premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, prof. A determinar

-1 val de 150€ per gastar

-Diploma acreditatiu

 

PREMIS ESPECIALS

 • Premi especial “Leonid Sintsev” a la millor interpretació d’una peça de F. Chopin -1 val de 100€ per gastar en material musical a CASA BEETHOVEN + CD + diploma, PER LA CATEGORIA DE PIANO
 • Premi especial a la millor interpretació d’una obra del S. XX-XI: a la millor interpretació d’una peça d’un compositor nascut després dels 1950: 1 val de 100€ per gastar en material musical + diploma, PER LES CATEGORIES DE PIANO I MÚSICA DE CAMBRA
 • Premi especial “Pilar Adan”: a la millor interpretació d’una peça d’una peça vocal (cantada) – 1 val de 50€ per gastar en material musical + diploma , PER LA CATEGORIA MÚSICA DE CAMBRA
 • Premi “especial del públic”: segons la votació del públic assistent a  la final: diploma

 

3r PREMI CIUTAT DE MATARÓ

 El III Premi de Música Ciutat de Mataró té com a finalitat proporcionar un espai als estudiants de música per desenvolupar i millorar les seves qualitats artístiques. Per aquest fet es faran una sèrie d’accions en l’àmbit pedagògic:

Valoració formativa per part dels membres del tribunal a tots aquells participants que ho desitgin independentment del resultat obtingut.

Tots els guanyadors tindran una classe amb algun membre del tribunal.

Els premiats obtindran vals per comprar material educatiu.

Als guanyadors de les categories A i B se’ls proporcionarà sales de concert per posar en pràctica el seu art comunicatiu.

Possibilitat de canvi d’impressions amb tots els implicats (concursants, organitzadors i jurat) en un petit refrigeri després de la deliberació.

Aquest premi vol ser pioner i emmarcar-se dins una etapa més  de la formació de tot futur músic ajudant-lo a tenir una vivència enriquidora del fet de fer música i que obri el seu esperit cap al fet de gaudir i compartir el seu art musical.

 

JURAT CATEGORIA PIANO

Sra. Mª Teresa Sierra, (Presidenta) pianista – professora a la Universitat de San Diego (EEUU)

Sr. Jordi Lalanza (Secretari), compositor, pianista i director d’orquestra – coordinador pedagògic de l’aula de música Masafrets i Professor convidat al Màster en Art a ESMUC/UB

Sr. Xavier Barbeta, pianista – professor titular de piano a l’ESMUC

Sr. Néstor Calderer, pianista – professor a Trèmolo

Sr. Giuliano Adorno, pianista

 

JURAT CATEGORIA MÚSICA DE CAMBRA

Sr. Jordi Lalanza (president), compositor, pianista i director d’orquestra – coordinador pedagògic

de l’aula de música Masafrets i professor convidat al Màster en Art a ESMUC/UB

Sr. Xavier Barbeta, (secretari) pianista – professor a l’ESMUC

Sra. Mª Teresa Sierra, pianista – professora a la Universitat de San Diego (EEUU)

Sr. Néstor Calderer, pianista – professor a Trèmolo

Sr. Marcel Leal, flautista – professor del Conservatori professional de música de Badalona

Sra. Pepita Masafrets, guitarrista – directora de l’Aula de Música Masafrets.

Sr. Giuliano Adorno, pianista

Sra. Susanna Crespo, cantant

 

INSCRIPCIONS

 Es farà mitjançant la butlleta d’inscripció que trobareu al següent link:

Full Inscripció Piano

Full inscripció Cambra

L’haureu de lliurar a la secretaria de L’Aula de Música Masafrets degudament emplenada o mitjançant correu electrònic a [email protected] , juntament amb el resguard bancari de pagament, abans  de  les 20 hores del divendres 31 de  maig del 2019.

El pagament l’heu de fer mitjançant ingrés bancari o transferència al núm. de compte:

IBAN ES21 0049-5329-62-2116238599 Entitat: BANCO SANTANDER Titular: Aula de Música Masafrets

PREUS D’INSCRIPCIÓ:

CATEGORIA DE PIANO

 1. Nivell C: 10€
 2. Nivell B: 20€
 3. Nivell A: 30€
 • Al fer l’ingrés cal especificar el nom de la persona inscrita i PIANO . Aquesta informació només serà utilitzada per la base de dades del Premi de Música Ciutat de Mataró.

CATEGORIA DE MÚSICA DE CAMBRA

 1. Nivell B: 40€ (per grup)
 2. Nivell A: 50€ (per grup)
 • Al fer l’ingrés cal especificar el nom del solista o del representant del grup de cambra que fa l’ingrés i CAMBRA . Aquesta informació només serà utilitzada per la base de dades del Premi de Música Ciutat de Mataró.

 

HORARIS ELIMINATÒRIES:

Per la categoria de música de cambra: dissabte dia 15 de juny a les 10h

Per la categoria de piano: dissabte dia 15 de juny a les 10h

Lloc: Auditori de l’Aula de Música Masafrets: c/Arnau Palau,3 – Mataró

FINAL:

Per la categoria de música de cambra: diumenge dia 16 de juny a les 10h

Per la categoria de piano: diumenge dia 16 de juny a les 10h

Lloc: Auditori de l’Aula de Música Masafrets: c/Arnau Palau,3 – Mataró

 

Nota: L’organització es reserva el dret de modificar els horaris en funció del número d’inscrits. Es publicaran els horaris detallats durant la setmana del 3 al 7 de juny (eliminatòries) i el 15 de juny a partir de les 21h (final) a: http://www.aulamasafrets.com/iii-premi-de-musica-ciutat-de-mataro/

 

NORMES 

 1. Els concursants no podran participar si no han complert tots els requisits d’inscripció o incompleixen alguna norma de les bases.
 2. En el moment de la seva actuació els intèrprets entregaran dues còpies de les peces a interpretar així com mostraran el seu DNI.
 3. Els resultats de les proves preliminars de la categoria de MÚSICA DE CAMBRA es publicaran a la pàgina web aulamasafrets.com el dia 15 de juny.
 4. Els resultats de les proves preliminars de la categoria de PIANO es publicaran a la pàgina web aulamasafrets.com el dia 15 de juny
 5. El tribunal decidirà quines obres del repertori que han presentat durant les eliminatòries interpretaran a la final. Es publicarà a aulamasafrets.com el 15 de juny.
 6. A la final hi podran accedir 3 participants de cada nivell en la categoria de PIANO i 3 grups de cada nivell en la categoria de CAMBRA com a màxim.
 7. Totes les proves seran públiques.
 8. El jurat es reserva la facultat de declarar desert el primer premi i, si ho considera oportú, també de declarar premis ex-aequo.
 9. L’organització del premi es reserva el dret de realitzar enregistraments i fotografies així com de fer-les servir posteriorment amb fins divulgatius.
 10. L’acceptació del premi implica la participació en les activitats que d’elles se’n derivin.
 11. Els guanyadors d’una categoria no es podran tornar a presentar.
 12. El jurat tindrà la facultat d’interrompre les actuacions de les proves de la fase de selecció i de la final si ho considera oportú.
 13. Un membre del tribunal no podrà votar si algun participant és estudiant seu o ha estudiat amb ell (es farà pública aquesta situació en el moment de donar els resultats, si s’escau).
 14. Les decisions del jurat seran inapel·lables.
 15. L’organització es reserva el dret de modificar els professors que facin la classe, en funció dels guanyadors i del calendari.
 16. L’entrega de premis de totes dues categories es farà el dia 16 de juny
 17. Cal portar el val de compra així com el DNI per obtenir el material educatiu musical a les diferents botigues.
 18. Hi ha de termini fins el 31 de juliol de 2019 per fer efectives les compres del material educatiu.
 19. Hi ha de termini un curs acadèmic per impartir les classes (curs 2018/19)
 20. Els concerts dels guanyadors seran remunerats segons un % de la taquilla.
 21. La inscripció al premi pressuposa l’acceptació d’aquestes normes. Qualsevol qüestió no prevista serà resolta de comú acord pel comitè organitzador.

Bases III Premi Ciutat de Mataró2019

Full Inscripció Piano

Full inscripció Cambra