Les classes de informàtica musical poden ser individuals o tallers en grup de 6 sessions.

Encore: C:Documents and Settingsconvi

 

 

Edició de partitures amb Finale – Iniciació

Aquest curs d’edició de partitures donarà els paràmetres bàsics per poder editar una partitura, i les eines de cerca per poder aprendre de forma autodidacta altres paràmetres menys comuns.

Edició de partitures amb Finale – Perfeccionament

S’ampliaran els coneixements adquirits al curs d’iniciació, es treballaran els paràmetres menys comuns i es resoldran els dubtes que hagin pogut sorgir al editar les vostres partitures.