Aula de Música Masafrets

L’Aula de Música Masafrets va començar cap a l’any 1976 amb classes particulars de guitarra, l’any 1978 ja es va constituir com a escola,  impartint classes de piano, guitarra i llenguatge musical.

L’any 1985 ens vam establir al carrer Lluís Moret 31 i vam ampliar les especialitats instrumentals, amb violí i flauta.

Per la manca d’espai, l’any 1998 ens vam traslladar al carrer Balançó i Boter.

L’any 2003, coincidint amb la celebració del 25è aniversari de l’Aula de Música Masafrets, vam tornar al barri d’origen i vam inaugurar la nova escola, al carrer Arnau Palau 3.

Fundadores:

Alba i Pepita Masafrets