20 de febrer de 2016
Els nostres adults han anat a Sant Celoni per a participar a la 4a Trobada d’alumnes adults ” Música per a tots”, d’escoles de música del Maresme i el Vallès a Sant Celoni.
Organitzada per la zona 1 de ACEM (Associació Catalana d’escoles de música)