23 de febrer de 2019 a Pineda, entre les escoles:  Municipal de música de Pineda, Tiana i Aula de Música Masafrets de Mataró