Curs introductori de 4h, del mètode Bapne.
Formadora: Laura Moral-Bofill
14 d’abril de 2018 a l’Aula de música Masafrets.