NIT, dijous 7 de març a les 20’45 a l’Auditori de l’escola. Concerts Temàtic a l'AULA

Nit, és la segona edició dels Concerts Temàtics d’aquest curs, aquesta vegada interpretarem obres peces inspirades en la nit acàrrec d’agrupacions d’alumnes i professors creades a paretir d’aquest tema